Pro vás

Jan Sobotka
Vrchlabské studentky pocvičily francouzštinu

Vrchlabské studentky pocvičily francouzštinu

K velkým přednostem mnohaletého meziměstského partnerství Vrchlabí s francouzským Trouville sur Mer v Normandii, patří letní výměnná brigáda mladých lidí. Každoročně dva studenti nebo studentky vrchlabského gymnázia, studující francouzštinu, mají příležitost se přihlásit do konkurzu k měsíční prázdninové brigádě na městském koupališti přímo u Atlantského oceánu a u veřejné pláže v Trouville sur Mer. Francouzská strana poskytne ubytovací zázemí. Tentokráte si práci ve Francii vyzkoušely Markéta Svobodová a Monika Palátková.

Více informací
Rekonstrukce další části centra města

Rekonstrukce další části centra města

Před pěti lety jsme na městě začali řešit systém parkování a konečný vzhled tzv. levobřežní komunikace u Labe. Dlouze jsme uvažovali a diskutovali. Před dvěma lety jsme zahájili projektování, uvedl Jan Sobotka a pokračoval. „V úzké spolupráci s oběma místostarosty Alfredem Plašilem a Michalem Vávrou, dále radním panem B. Hanouskem a vedoucí investic paní E. Ryndovou, i v této věci spolupracujeme a pomáháme si navzájem, což mě velice těší.

Více informací
Krkonoše – svazek měst a obcí. Společné projekty - vizitka šestnácti let

Krkonoše – svazek měst a obcí. Společné projekty - vizitka šestnácti let

Na snímku Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše s kolegy – Evou Šulcovou, výkonnou ředitelkou a manažery Mirkou Chaloupskou a Pavlem Klapušem, a Klárou Hančovou, ředitelkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. Pracovníci Krkonoš - svazku měst a obcí uvedli do života projekty na podporu cestovního ruchu v celém turistickém regionu, zajišťují jejich koordinaci a financování. Cílem je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál cestovního ruchu a jeho udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou koordinace spolupráce podnikatelů, organizací, institucí na lokální, regionální, krajské i republikové úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné krajské a celostátní dokumenty.

Více informací
Labská svita aneb Labe - Jak krásná je naše řeka

Labská svita aneb Labe - Jak krásná je naše řeka

Češi i Němci si uvědomují neocenitelnou hodnotu Labe. Právě proto vznikl mezinárodní projekt „Labe - Jak krásná je naše řeka“. Počátkem je zajímavý nápad pana Stephana Schuha, ředitele Konservatorium und Musikschule Georg Philipp Telemann Magdeburg v Německu, jak umělecky ztvárnit a tím široké mezinárodní veřejnosti představit tok Labe od pramene po ústí do Severního moře u města Cuxhaven.

Více informací
Závěrečná fáze Průmyslové zóny - uzavírky silnic

Závěrečná fáze Průmyslové zóny - uzavírky silnic

„Začátkem dubna začala další velká stavba související s výstavbou Průmyslové zóny“, uvedl starosta Jan Sobotka a konkretizoval: „Zásadní rekonstrukce komunikace úseku silnice z Dolní Branné do Vrchlabí k Liščí farmě, resp. ke kruhovému objezdu u nového fotbalového hřiště, je předposlední akcí tohoto druhu. Uzávěrka sice potrvá do podzimu t. r., ale významným způsobem přispěje k bezpečnému a plynulému automobilovému provozu ve Vrchlabí. Rekonstruovaný úsek silnice bude navazovat na vloni dokončenou část. Z důvodu větší bezpečnosti a plynulejší průjezdnosti bude u Liščí farmy, ve směru příjezdu od Špindlerova Mlýna, přidán odbočovací pruh do města. Dosud se mi toto místo zdálo jako velmi nebezpečné. Odbočující řidič nemá včas možnost autům za sebou uvolnit dostatek místa. Proto zde bude křižovatka rozšířena pro bezpečné odbočení.

Více informací
ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ zprovoznila novou učebnu robotiky

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ zprovoznila novou učebnu robotiky

V roce 2015 se ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ podařilo získat grant od firmy ŠKODA AUTO a.s. S pomocí finančního příspěvku a vlastních zdrojů jsme mohli zakoupit osm programovatelných stavebnic LEGO MINDSTORMS EDUKATIONS EV3. Stejné stavebnice se používají i na ČVUT v Praze. Výuka zatím probíhá ve volitelném předmětu ROBOTIKA pro žáky 9. ročníků. V příštím roce ji nabídneme i dalším. Žáci si zde velice atraktivní a zábavnou formou zvyšují znalosti a dovednosti. Nehrají pasivně počítačové hry, ale aktivně sestavují robota a pomocí vlastního programu jej oživují.

Více informací
Českou republiku, resp. Krkonošský národní park, vybrali členové Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území IUCN pro své aktuální jednání.

Českou republiku, resp. Krkonošský národní park, vybrali členové Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území IUCN pro své aktuální jednání.

V polovině května ve vrchlabském Krtkovi jednali odborníci z celého světa, kteří se zabývají metodikou péče o chráněná území. Světová komise pro chráněná území (WCPA) IUCN je dobrovolné sdružení několika tisíc expertů (cca 10 000), kteří pracují pro IUCN. Na pět desítek z nich (řídící výbor WCPA) se zúčastnilo jednání v Krkonoších.

Více informací
Vrchlabí a Kowary – od roku 2013 partnery pro přeshraniční spolupráci.

Vrchlabí a Kowary – od roku 2013 partnery pro přeshraniční spolupráci.

Ve stejném roce Kowary připomenuly 500 let a Vrchlabí 480 let od doby, kdy se staly městy Partnerství pokračuje Spolupráce s polskými Kowary byla navázána cíleně. Obě města jsou nedaleko od sebe, spojuje je podobná velikost i historický vývoj. Vrchlabí i Kowary byla původně hornická města, později zde vznikaly manufaktury a rozvíjel se textilní průmysl. Dnes mají k sobě blízko také z hlediska cestovního ruchu.

Více informací
Bez nadsázky - Krkonoše jsou kolébkou lyžování

Bez nadsázky - Krkonoše jsou kolébkou lyžování

Krkonoše zhruba před 200 lety začali navštěvovat první poutníci, bylinkáři, přišli pracovat horníci a dřevaři, pobývali a hospodařili první budaři. Dovezeny byly první lyže. Krkonoše byly stejně jako Alpy zasněžené. Naproti Alpám byly Krkonoše lépe dostupné a jejich kopce pro lyžování mírnější a tedy příhodnější.

Více informací
Jak Město Vrchlabí podporuje rozvoj nových sportovišť, sportovní život a sportovce

Jak Město Vrchlabí podporuje rozvoj nových sportovišť, sportovní život a sportovce

„Když jsem v roce 1998 přišel na městský úřad, Město sportovní dění svých obyvatel finančně téměř neřešilo. S výjimkou cca 300 000 korun na každoroční vyhlášení nejlepších sportovců města,“ uvedl Jan Sobotka a doplnil: “Ale v té době také jinak fungovalo ČSTV a český stát v podpoře sportu. Hokejisti provozovali autokemp a penzion, fotbalisti autodopravu, sportoviště byla funkční a finančně stabilizována, kluby měly jisté finanční toky a zdroje. Obraz tehdejší doby pro mě signalizoval - budeme se starat jenom o výstavbu a rekonstrukci sportovišť. Jejich činnost a provoz necháme na jednotlivých klubech a subjektech.

Více informací
„Liška“ oslavila 30 let

„Liška“ oslavila 30 let

Téměř tři sta příchozích dětí, rodičů i prarodičů, přilákalo kulaté výročí Základní školy Školní na Liščím kopci a s ním spojené oslavy. Během parného pátečního odpoledne se na sportovním hřišti při četných vystoupeních předvedly děti, jednotlivci, zazněly proslovy, zahrála kapela. Ředitel ZŠ Jan Palátka uvedl:

Více informací
Nově rekonstruovaný kříž vyzdobí hřbitov.

Nově rekonstruovaný kříž vyzdobí hřbitov.

Vrchlabský hřbitov je častým cílem nejenom místních obyvatel a pozůstalých za zde pochovanými blízkými či přáteli, ale i návštěvníků města. Jednou z dominant území byl a znovu brzy bude kříž s J. Kristem, památkově chráněný v rámci městské památkové zóny, situovaný ve středu křížení hlavních cest. Dle dohledaných informací se jedná o dílo z produkce komárenských sléváren, které se v 19. století specializovaly mj. na umělecké odlitky.

Více informací

Knihovna je užitečná služba pro veřejnost.

„Jsem vášnivý čtenář i když mi na čtení nezbývá mnoho času,“ postěžoval si starosta Vrchlabí Jan Sobotka a pokračoval: „Uvědomuji si, jak je příjemné zajít do naší městské knihovny. Je strategicky umístěna v centru, u autobusové zastávky, jsou v ní stovky zajímavých titulů, studenti v ní mohou objednat publikace vhodné ke studiu, čtenáři přes internet zjistí, zdali kniha, o kterou mají zájem je k dispozici nebo není. Knihovní systém poskytující řadu dalších možností velmi dobře funguje za dostupnou cenu. Vrchlabská knihovna nemá statut okresní, Město musí její provoz hradit samo.

Více informací

Nová vyhláška bude regulovat veřejné hudební produkce.

Na území Vrchlabí platí vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů v centru města, vyhláška o nedovoleném volném pohybu psů v centru, od 1. ledna 2014 vyhláška o regulaci hazardu. Podle sdělení starosty Jana Sobotky připravují vyhlášku o regulaci veřejných hudebních produkcí. Sám k tomu doplnil: „Řešit nadměrný hluk a zachování nočního klidu jsme chtěli již před několika lety. Neměli jsme však „nástroj“ (vyhlášku). V kolektivu tehdejších zastupitelů nebyla jaksi politická vůle, zastupitelé se tehdy neusnesli a nedohodli. Byla obava např. ze zneužití neurovnaných mezilidských vztahů a z toho vyplývajících zbytečných represí, apod.

Více informací
Letos opět půjdeme k urnám.

Letos opět půjdeme k urnám.

Života běh nezastavíme. A že nám letí opravdu překotně, sledujeme především od neděle do neděle, u střídajícího se ročního období, u vlastních dětí a pak i jejich dětí, ale i od jedněch komunálních voleb k dalším. To současné volební období už odečetlo tři roky z celkových čtyř. Letos nás tedy čekají další volby. A jak se za těmi třemi lety předešlými ohlíží starosta Jan Sobotka? „Stávající volební období je z pracovního úhlu pohledu, z hlediska nasazení a spolupráce členů rady, zastupitelů i místostarostů to nejlepší, co jsem zažil. Záležitosti diskutujeme věcně, nepoliticky.

Více informací

Ve Vrchlabí vzniklo Centrum psychologické podpory.

Mám ekonomický, osobní nebo rodinný problém. Co mám dělat? Neumím ho řešit. Neznám nikoho, kdo mi poradí. Dostávám se do bezvýchodné situace.... Dnešní složitá doba s sebou pro některé spoluobčany přináší stres či řadu různých traumat. Rodiče se rozvádí a nemohou se dohodnout o po rozvodových záležitostech a jsou i další složité okamžiky, které zásadním způsobem mění náš život. Pracovníci Centra psychologické podpory ve Vrchlabí by měli napomoci potřebným v řešení obtížných životních situací.

Více informací

Uctíváme památku válečných obětí.

Druhá světová válka byla obrovským tragickým přelomem v novodobých dějinách lidstva,“ upozorňuje starosta Jan Sobotka a dodává: „Je třeba tuto skutečnost udržovat neustále v paměti národa. První světová válka byl začátek masového vyvražďování lidí. Mezitím krize kapitalismu, boj kapitalismu proti komunismu a z toho „zrození Hitlera“ a vyústění ve druhé světové válce.

Více informací

Hartou povedou v dohledné době nové chodníky.

Vláda České republiky na říjnovém zasedání schválila úpravu financování Průmyslové zóny ŠKODA AUTO a zahrnula do celého projektu ještě další akce. Starosta Jan Sobotka k tomu doplnil: „Velmi mě těší, že mohou svým spoluobčanům sdělit, že díky novému vládnímu usnesení, budou do tří let, společně s novou komunikací, vybudovány i chodníky vedoucí Hartou.

Více informací

Zpracování kůží v Podhůří - Hartě nebude.

Rada města Vrchlabí se rozhodla, že městský pozemek na mízdření kůží neprodá. Hlavním důvodem je mj. riziko určitého zápachu, který s sebou zpracování kůží přináší. K tomu starosta Jan Sobotka uvedl v komentáři: „Samospráva města obecně vítá jakékoliv podnikatelské záměry, které mohou přinést pracovní příležitosti pro naše obyvatele. Nemá ale zájem, aby byly umístěny tam, kde mohou být svou povahou v konfliktu s využitím okolního území. Z prvotních informací, které měla rada města k dispozici, nebylo možné dostatečně posoudit, zda tomu bude i v tomto případě.

Více informací
Dvacet let přátelství zrodilo užitečné plody.

Dvacet let přátelství zrodilo užitečné plody.

Na podzim r. 2013 uplynulo dvacet od podpisu smlouvy o oficiální mezinárodní partnerské spolupráci českého města Vrchlabí s francouzským městem Trouville-sur-Mer. Při příležitosti významné památné události přicestovala do Vrchlabí francouzská delegace se všemi hlavními aktéry, kteří historicky u zrodu dnes již více než dvacetiletého přátelství stáli. Mnozí z nich i další Trouvillané s vrchlabskými obyvateli mají blízké osobní vztahy.

Více informací

Významní aktéři v území hledají společnou „řeč“.

Stále propracovanější konkurenční prostředí motivuje „Krkonošské“ ke spolupráci v území, k ujednocení strategie rozvoje s vizí do budoucna a zlepšení služeb s cílem uspět a být na českém trhu jedničkou. Tak lze ve stručnosti shrnout snahy současných nájemců krkonošských skiareálů, Krkonoš – svazku měst a obcí, Správy KRNAP a některých dalších subjektů. Proto byla mj. z iniciativy České unie sportu, svolána schůzka, při které byl prostor pro přednesení názorů a plodnou diskuzi.

Více informací
Fotbalový stadion se rýsuje

Fotbalový stadion se rýsuje

„Podařilo se získat územní rozhodnutí ke stavbě fotbalového stadionu, jako součásti Průmyslové zóny Škoda Auto ve Vrchlabí,“ oznámil s radostí v hlase Jan Sobotka a pokračoval: „Je tu doba, kdy rekapituluji přípravu a předkládám konečná faktická data. Nadchází fáze výběrového řízení. Podle dotačních podmínek bude stavba dokončena koncem příštího roku.“

Více informací

Rekonstrukce komunikací a s nimi zásadní omezení dopravní dostupnosti

„V rámci budování Průmyslové zóny Škoda Auto ve Vrchlabí je dlouhodobě avizováno omezení dopravního provozu na některých komunikacích vedoucích do Vrchlabí. Jedná se hlavně o silnici vedoucí z Horek u Staré Paky do Studence. Zahájení prací s částečným omezením dopravy proběhlo v druhé polovině srpna. Zhruba od poloviny září nastala velká dopravní omezení, neboť tato páteřní komunikace do Krkonoš byla úplně uzavřena. Uzavřeno to bude do zimy, pokračovat se bude na jaře,“ upřesnil Jan Sobotka.

Více informací

Dlouho očekávaná stavba „Levobřežní komunikace“ se konečně pohnula!

„Po více než patnácti letech získala „nový plášť“ silnice a okolí vedoucí od polikliniky po levém břehu proti toku řeky Labe. Oblast bude rozpracována ve třech etapách po dobu zhruba tří roků. Po letech hodin jednání, marných snah a tlaků, byla docílena vzájemná dohoda o možnosti řešení mezi vlastníkem náhonu a městem Vrchlabí,“ vysvětil starosta Jan Sobotka.

Více informací

Krkonošská ulice ve Vrchlabí je hotova

V sobotu 7. září se uskutečnilo slavnostní otevření nově rekonstruované části Krkonošské ulice. Starosta Jan Sobotka pozval spoluobčany: „Mám upřímnou radost, že jsou práce dokončeny a ulice získala „svoji pěknou tvář“. Období rekonstrukce nebylo standardní a pro žádnou stranu jednoduché. Lidé procházeli skrz stavbu, byli v neustálém ohrožení úrazem. Podnikatelé tratili na tržbách.

Více informací
Dům čp. 122 ve Vrchlabí naproti Partyzánu bude zbořen

Dům čp. 122 ve Vrchlabí naproti Partyzánu bude zbořen

S nově vznikající Průmyslovou zónou Škoda Auto, z důvodu rozšíření komunikace, bude demolován chátrající a prázdný dům čp. 122 na křižovatce proti současné restauraci Partyzán. Jan Sobotka uvedl: „V souvislosti s budováním Průmyslové zóny Škoda Auto byla v září projednána rekonstrukce komunikace vedoucí od gymnázia směrem k vlakovému nádraží.

Více informací

Dokončování Smart Regionu ve Vrchlabí pokračuje

S nově vznikající Průmyslovou zónou Škoda Auto, z důvodu rozšíření komunikace, bude demolován chátrající a prázdný dům čp. 122 na křižovatce proti současné restauraci Partyzán. Jan Sobotka uvedl: „V souvislosti s budováním Průmyslové zóny Škoda Auto byla v září projednána rekonstrukce komunikace vedoucí od gymnázia směrem k vlakovému nádraží.

Více informací
Ve Vrchlabí bude kompostárna

Ve Vrchlabí bude kompostárna

Vedení města projevovalo dlouhodobý zájem jak ekologicky nakládat s bioodpadem. Pracovníci MěÚ Vrchlabí připravili projekt, na jehož základě byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí na stavbu kompostárny. Žádost byla akceptována. Starosta Jan Sobotka doplnil: „I když se zpožděním, přišla smlouva ze Státního fondu životního prostředí ČR, a byly zahájeny práce na výstavbě.

Více informací

Pavilon ZŠ Školní ve Vrchlabí je zateplen, víceúčelové hřiště lépe vybaveno

„Snažíme se každoročně kultivovat prostředí, ve kterém během školního roku pobývají naše děti,“ řekl Jan Sobotka. „V průběhu uplynulých letních prázdnin bylo dokončeno, nákladem cca 4,5 milionu korun, zateplení levého pavilonu Základní školy na Liščím kopci. Pravý pavilon byl podobně zateplen před několika lety. Budova bude mít nyní nejenom hezčí vzhled, ale především lepší tepelné a izolační vlastnosti, které ve finále ušetří spotřebu energie.

Více informací
Roubenka čp. 210 ve Vrchlabí získává hezčí tvář

Roubenka čp. 210 ve Vrchlabí získává hezčí tvář

Roubený objekt na náměstí Míru čp. 210 patří k mimořádným architektonickým stavbám, dochovaným na území Vrchlabí. Je zapsanou kulturní památkou ve vlastnictví města. Jan Sobotka zopakoval: „Dům byl prolezlý dřevomorkou, střešní trámy a dřevěná vazba shnilé. Pokusy o záchranu objektu, resp. podávání žádostí k získání finančních prostředků na rekonstrukci prostřednictvím různých projektů probíhaly opakovaně marně v průběhu několika minulých let. Naše snaha o získání jednorázové dotace se nepodařila a k záchraně roubenky nezbývalo mnoho času.“

Více informací

Na hřišti ve Vrchlabí na Liščáku to žije

Slavnostní otevření nového hřiště u ZŠ Školní na Liščím kopci proběhlo za početné účasti diváků. Sešli se tu nejenom zástupci města Vrchlabí, představitelé firem, učitelé, ale i žáci. Především oni budou plastový povrch nejčastěji využívat. Při úvodním vstupu ředitel ZŠ Jan Palátka připomněl nedávno zateplený levý pavilon školy, výměnu oken i výmalbu interiéru, jehož úpravy přišly s dotací na 4,5 milionu korun. Pochválil s tím související následné výrazné provozní úspory. Radost vyslovil i z plastového víceúčelového hřiště, které z jedné čtvrtiny financovala nadace ČEZ a zbytek město Vrchlabí z rozpočtu.

Více informací

Technické služby Vrchlabí zaslouží pochvalu

Aby bylo město čisté, ulice a přilehlá zákoutí uklizené, posekaná tráva, pravidelně odvážený komunální odpad a v zimě odhrnutý sníh, se musí nepřetržitě denně starat zodpovědní lidé. Ve Vrchlabí to jsou Služby města Vrchlabí, které vede ředitel Jiří Prokopec. Starosta Jan Sobotka uvedl: „Služby města Vrchlabí, resp. technické služby, jsou jako organizace permanentně pod velkým tlakem. Lidé ve městě často něco potřebují. S chválou se má šetřit, ale v souvislosti s pochvalami si dovolím zmínit Jiřího Prokopce jako šéfa Služeb města Vrchlabí.

Více informací
Přátelství s Baunatalci

Přátelství s Baunatalci

Několikadenní cesta „Vrchlabských“ do spřáteleného německého města Baunatal ve dnech 3. – 7. října 2013 se nesla ve smutném nádechu. Důvodem bylo úmrtí paní Luisy Chaloupské, která jako dlouholetá předsedkyně, v poslední době členka partnerské komise, aktivně vedla a motivovala obě města k opravdovému spřátelení a tím i naplnění základní myšlenky Evropské unie. A to se jí povedlo. Za rozvoj spolupráce mezi partnerskými městy Baunatal a Vrchlabí byla oceněna veřejným vyznamenáním.

Více informací