O nás

Jan Sobotka
Co nás čeká v blízké době?

Co nás čeká v blízké době?

„V nadcházející době nás čeká zásadní rozhodnutí,“ předesílá Jan Sobotka a pokračuje: „Udělali jsme mnoho práce a ta vyústila ve výběrové řízení na dodavatele stavby krytého bazénu. Jinak řečeno, bazén je vymyšlen a vše jsme dodělali do fáze, že probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Více informací
Vrchlabí a Špindlerův Mlýn spolupracují

Vrchlabí a Špindlerův Mlýn spolupracují

Ve dnech 10. – 12. 12. 2020 se ve Špindlerově Mlýně na jednorázově vybudovaném kluzišti přímo na dojezdu pod sjezdovkou ve Svatém Petru uskuteční dva zápasy pod širým nebem Winter Classic. Jeden extraligový mezi Spartou a Hradcem Králové, druhý prvoligový mezi kladenskými Rytíři, jichž je Jágr hrajícím majitelem, a nováčkem tuzemské druhé nejvyšší soutěže Vrchlabím.

Více informací
Vrchlabské zvony dospěly do plnoletosti

Vrchlabské zvony dospěly do plnoletosti

Před 18 lety mi říkali, že vrchlabské zvony vydrží tisíc let. Bylo to přesně 10. srpna 2002, když byly tři nové zvony z dílny pana Ing. Petra Rudolfa Manouška instalovány ve věži kostela sv. Vavřince na náměstí Míru. V tento památný den se Vrchlabí krásně spojilo nečekanou sešlostí množství lidí.

Více informací
Vymezuji se od tvrzení P. Dědka ve Vrchlabinkách

Vymezuji se od tvrzení P. Dědka ve Vrchlabinkách

V červencových Vrchlabinkách vyšel rozhovor s Petrem Dědkem. Mé jméno bylo v článku zmiňováno častěji, než si zasloužím a ve všech případech v negativních souvislostech. Bylo by s ohledem na čtenáře neslušné na vyslovené názory a soudy nereagovat. Proto tak činím do městského zpravodaje, protože ve Vrchlabinkách mi prostor nenabídli.

Více informací
Výstava na náměstí T.G. M. ve Vrchlabi

Výstava na náměstí T.G. M. ve Vrchlabi

„Městu Vrchlabí společně s Post Bellum se povedlo přivést na náměstí T.G.M. putovní výstavu skutečných lidských příběhů. Jsem moc rád, že Vrchlabákům připomněla mě blízkou signatářku charty 77 Hanku Jüptnerovou a sportovce Bohumíra Zemana. Výstava pořízená s finanční podporou města Vrchlabí byla k vidění do poloviny června 2020,“ uvedl v ohlédnutí Jan Sobotka.

Více informací
Rybník Vejsplachy je téměř dopuštěn

Rybník Vejsplachy je téměř dopuštěn

„Jsem rád za tu dobrou zprávu,“ uvedl Jan Sobotka a doplnil: „V souvislosti se šetrným způsobem nakládání s vodou v našem regionu jsme na radnici řešili možnosti využívání rybníka Vejsplachy, především k technickému zasněžování hlavně v letošní zimně sezoně. Potěšující je, že zasněžovat běžecké tratě, nechci věštit ze skleněné koule, ale věřím, že bude možné. Původní předpoklad související s absencí vody v rybníku totiž předznamenával dvě zimní sezony bez vody. Shodou dobrých okolností jsme mohli vodu vypustit místo na podzim roku 2016 až na jaře roku 2017. Tedy loňská zimní sezona byla pro běžkaře zajištěna. A letos, díky vhodným klimatickým podmínkám, bylo napouštění rychlejší, než jsme předpokládali.

Více informací
Obnova letního přírodního koupaliště ve Vrchlabí

Obnova letního přírodního koupaliště ve Vrchlabí

„Město Vrchlabí na základě rozhodnutí zastupitelstva zahájilo projektovou přípravu a realizaci záměru revitalizace lokality Vejsplachy. Její součástí je provedení několika na sebe navazujících dílčích stavebně technických opatření a stavba objektů,“ uvedl Jan Sobotka a pokračuje. „Jedná se o odbahnění rybníka za účelem zlepšení kvality a průhlednosti vody, včetně úpravy či zpevnění břehů. Budou realizovány drobné stavby v území a v neposlední řadě provedena pěstební opatření, tzn. odstranění nemocných nebo nebezpečných dřevin a výsadba nových. Součástí plánu rekreační zóny je i budoucí stavba krytého bazénu vč. potřebné dopravní a technické infrastruktury.“

Více informací
Nezapomeňme na Miloše Formana

Nezapomeňme na Miloše Formana

„Chtěl bych poděkovat nejmenovaným mladým lidem, kteří pod mottem: “Nezapomeňme na Miloše Formana“, iniciovali osobní návštěvu pana režiséra v jeho bydlišti v USA s předáním poselství Vrchlabanů, tedy osobním dopisem a pamětním listem, kterým bude, jako významná světová osobnost, jmenován Význačnou osobností s vazbou na Vrchlabí. U příležitosti jeho kulatých narozenin a padesátého výročí od natáčení filmu „Hoří, má panenko“ připravuje vedení KD Střelnice komponované vzpomínání spojené s hasičským bálem,“ uvedl starosta Jan Sobotka.

Více informací
A.T.I.C. ČR ve Vrchlabí

A.T.I.C. ČR ve Vrchlabí

Ve Vrchlabí se pod taktovkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše (RTIC Krkonoše) uskutečnil dvoudenní oborový mítink. K tomu Klára Hančová, ředitelka RTIC Krkonoše, jako hlavní organizátorka, doplnila: „Pracovní setkání, podobná tomu, co proběhlo ve Vrchlabí, se konají dvakrát do roka. Pokaždé na jiném místě s jinou programovou náplní. Věřím, že námi připravený program v nejvyšších českých horách kolegyně a kolegy z A.T.I.C. ČR natolik zaujal, že budou Krkonoše doporučovat i svým klientům.

Více informací
Náplavka je otevřena. Pracujeme dál.

Náplavka je otevřena. Pracujeme dál.

„Mám hezký pocit ze zářijového veřejného otevření náplavky na Nábřeží Marie Kubátové,“ netajil se dobrou náladou starosta Jan Sobotka a vysvětlil: „Když jsem v průběhu týdne po ulici zachytával avíza „...uvidíme se v sobotu na náplavce,“ měl jsem z toho fakt radost. Otevření nábřeží pak dopadlo přesně podle mých představ. Lidé přišli, hudebníci ZUŠ zahráli, přidružený program propagace cyklistiky se uskutečnil. Miniaturní venkovní slavnost za přítomnosti velkého počtu přihlížejících. Akce je dokončena, ale my pracujeme dál...“

Více informací
Nakládání s vodou s péčí dobrého hospodáře

Nakládání s vodou s péčí dobrého hospodáře

Rybník Vejsplachy je velikou zásobárnou, nádrží na dešťovou, v menší míře na podzemní či podpovrchovou vodu. Protože je do rybníka už v současné době poměrně malý přítok (pozn. přitéká několik litrů za vteřinu) a lze předpovídat i časy sušší, vede celková bilance současného množství odběru vody na závlahu a zasněžování (pozn. 9 litrů za vteřinu) k vážnému zamyšlení.

Více informací
Příběh známý po celém světě zviditelní Vrchlabí

Příběh známý po celém světě zviditelní Vrchlabí

„Některé lidské osudy nesmí být zapomenuty. Rád bych připomenul, že díky pánům Vladimíru Jindrovi a Jakubu Kašparovi ožil jeden tragický příběh především v našem městě,“ uvedl Jan Sobotka téma Němce Viktora Kuglera, rodáka z Vrchlabí, který během 2. sv. války pomáhal ukrývat mladičkou Anne Frankovou s rodinou. „Jsem rád, že jsou mezi námi lidé ochotní postupně odkrývat zajímavé skutečnosti. Patří jim poděkování.“

Více informací
Nové hřiště u gymnázia

Nové hřiště u gymnázia

Město se snaží trvale vylepšovat podmínky pro výuku a sport. Jedním z dalších počinů je rekonstrukce části sportovního víceúčelového hřiště u gymnázia. Probíhají zde hodiny tělesné výchovy, studenti hrají fotbal, házenou, aj. Hřiště také slouží veřejnosti.

Více informací
Přátelská návštěva ze Šumavy

Přátelská návštěva ze Šumavy

Z důvodu poslední možnosti čerpání evropských dotací na rekonstrukce úpraven vod zpracovalo Město Vrchlabí projekt na rekonstrukci úpravny pitné vody v Herlíkovicích. V době uzávěrky tohoto vydání Pulsu byla relevantní informace, že byla Státním fondem životního prostředí dotace přidělena.

Více informací
Vrchlabí a Trouville sur Mer chová pevné partnerství

Vrchlabí a Trouville sur Mer chová pevné partnerství

Partnerství obou měst se začalo rodit v roce 1989, partnerská smlouva byla podepsána v roce 1993. Pevné vazby s pravidelnými návštěvami městskými, turistickými, školními i kulturními a vyměňováním užitečných pracovních zkušeností přetrvaly dodnes. „Jsme za to velice rádi. Partnerství je výborné a velmi si ho vážíme," řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Zásluhu na jeho zrodu má místní francouzštinář Josef Pivoňka. „Podařilo se díky tomu oživit výuku francouzštiny na gymnáziu, v Trouville jsme měli například výstavu fotografií," připomněl.

Více informací
Průmyslová zóna zásadně podpořila rozvoj Vrchlabí

Průmyslová zóna zásadně podpořila rozvoj Vrchlabí

Na základě rozhodnutí koncernu Škoda Auto o modernizaci závodu ve Vrchlabí v roce 2011, bylo následně usnesením Vlády ČR v roce 2012 rozhodnuto o dotaci ve výši 551 milionů Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na rozvoj Průmyslové zóny Škoda Auto. Následně byly upraveny finanční toky, investorem se stalo město Vrchlabí a Královéhradecký kraj.

Více informací
Je bez diskuse, že věci veřejné musí někdo prosazovat

Je bez diskuse, že věci veřejné musí někdo prosazovat

Ukazuje to konkrétní příklad několik let vedených diskusí o dálničním propojení České republiky s Polskem komunikací vedenou přes oblast Krkonoš. K tomu Jan Sobotka doplnil: „Současný stav silniční dopravy mezi ČR a Polskem znemožňuje optimální rozvoj Královéhradeckého kraje, tedy i Krkonoš a Dolního Slezska Poláci byli při iniciativě stavby dálnice aktivnější. Český laxní přístup dlouho nedával žádné signály. Jsem přesvědčen, že než jsme prostřednictvím Svazku Krkonoše a Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš téma veřejně otevřeli a začali se o něm nahlas bavit, byla to na naší české straně spící panna.

Více informací
Pro rozvoj území jsou prvořadé kvalitní silnice

Pro rozvoj území jsou prvořadé kvalitní silnice

Ještě donedávna byl stav zdejších komunikací II. a III. třídy v žalostném stavu, v některých úsecích byly povrchy vozovek nebezpečné až kritické. Krkonoše - svazek měst a obcí v té souvislosti v rámci regionálního rozvoje oblasti vyvíjí mj. zájem o péči o infrastrukturu. A tak se situace změnila.

Více informací
Rozpočet města Vrchlabí na rok 2016

Rozpočet města Vrchlabí na rok 2016

Na jednání zastupitelstva města dne 9. 3. 2016, byl schválen rozpočet pro letošní rok. Starosta Jan Sobotka tomu vysvětlil: „Je to pro mě vždy velmi důležitá chvíle, protože do té doby se hospodaří podle rozpočtového provizoria. Ne že by to byl nějaký problém, protože tak jsme si to zvolili, a je to lepší, ale přece jenom schválení rozpočtu má zásadní význam. Hlavně se rozhodne o investičních prioritách a může se naplno rozjet realizace připravených staveb. U některých tomu předchází intenzívní příprava, někdy i několik let. Je nutno zmínit, že v současné době není možné začít připravovat stavby až po schválení rozpočtu. Projekty musí být připraveny a někdy i provedené výběrové řízení na dodavatele, jinak to v daném roce nelze stihnout.

Více informací
Ke třem domkům přibyl další

Ke třem domkům přibyl další

Vrchlabí - Replika poloroubeného domu s hrázděným štítem, který byl zdemolován v roce 1957, vyrostla na náměstí Míru. Dílo v závěru týdne představila Správa Krkonošského národního parku. Její ředitel Jan Hřebačka připomněl, že stavební akce byla součástí projektu Via Fabrilis - cesta řemeslných tradic. Ten realizují Krkonoše společně s Muzeem keramiky v polském Boleslavci. Je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území. Polští partneři se rovněž účastnili slavnostního ukončení projektu ve Vrchlabí.

Více informací
Správa KRNAP přeje cyklistům

Správa KRNAP přeje cyklistům

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) letos rozšířila především možnosti cykloturistů. "Na nadcházející letní sezónu jsme připraveni," tvrdí ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Více informací

Pozemky u celnice mají hasiči

Vrchlabí - Bývalá celnice u silnice směrem na Valteřice by se mohla stát novým sídlem profesionálních hasičů. Vrchlabská radnice vyšla vstříc žádosti HZS Královéhradeckého kraje a zastupitelé ve středu posvětili darování pozemků okolo celnice. "Jedná se zhruba o tři tisíce metrů čtverečných," potvrdil starosta Jan Sobotka. Hasičský sbor díky tomu může pokračovat v přípravách přesunu a žádat o státní příspěvek na projekt tak, aby se dostal do příštího rozpočtu.

Více informací
Sezona v horách: nové cyklotrasy i lepší bezpečnost

Čisté horní Labe míří do finiše, v zemi je 90 procent kanalizace

Vrchlabí - Mílovými kroky se blíží k závěru víc jak půlmiliardový kanalizační projekt Čisté horní Labe. V zemi už je 90 procent kanalizace a podle všeho se akci podaří dokončit v termínu. Zatímco projektové přípravy na největší investici v historii města provázely velké problémy a zpoždění, tak samotné stavební práce postupují bez vážnějších komplikací. "Akce jak finančně, tak objemově probíhá podle plánu a předpokládám, že bude zdárně dokončena," potvrdil vrchlabský starosta Jan Sobotka. Stavební firmy už položily a zrekonstruovaly přes 33 kilometrů kanalizačních stok z celkového objemu zhruba 37 kilometrů.

Více informací
Hřebačka: Krkonoše jsou na letní sezonu připraveny

Hřebačka: Krkonoše jsou na letní sezonu připraveny

Letní sezona v Krkonoších se pomalu začíná rozjíždět. Správa KRNAP pro toto léto připravila několik novinek. Její pracovníci získávají v rámci školení od Horské služby Krkonoše zkušenosti pro poskytování první pomoci zraněným v terénu. K dalším novinkám patří nabídka bezbarierových tras a nová cyklostezka z Terexu na Voseckou bodu, která byla představena v pátek. "Na letní sezonu jsme dobře připraveni," konstatoval ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka na Krakonošově snídani, kde se sešla řada lidí. Mohli si poprvé vyzkoušet právě novou cyklotrasu. Oficiálně bude otevřena až k 1. červenci. "Rozšíření sítě cyklotras velmi vítáme. Ze strany Správy národního parku je to krok správným směrem," poznamenal předseda Svazku měst a obcí Krkonoše a vrchlabský starosta Jan Sobotka.

Více informací

Ve Vrchlabí zvítězil reprezentant Radek Groh

Vrchlabí - Starosta města Jan Sobotka odstartoval patnáctý ročník oblíbeného běžeckého závodu Holcim Vrchlabský kros. Jeho trať měřila 8500 metrů a vedla krásným prostředím zámeckého parku a zahrádkářskou kolonií. Na hromadném startu před zámkem se sešlo 53 závodníků - juniorů, žen, mužů a veteránů, rozdělených do pětiletých kategorií. Absolutním vítězem se stal Radoslav Groh (TJ Dvůr Králové) před oddílovým kolegou Ondřejem Fejfarem. Oba vrchlabští běžci jsou zároveň českými reprezentanty ve skialpinismu. Táňa Metelková z SK Týniště nad Orlicí obhájila loňské prvenství mezi ženami, před Dagmarou Rychnovskou (Horní Branná) a Lenkou Mejsnarovou (Roztoky). Nejstaršími účastníky závodu byli, František Bém (AC Slovan Liberec) a známý otužilec Jiří Soukup (TJ Liga 100 HK) - oba ročník narození 1927.

Více informací
Až budou myslet kabely

Až budou myslet kabely

Různé části chytrých sítí se testují na řadě míst světa. V Česku připadla volba na město Vrchlabí. S chytrými sítěmi se to má jako s Higgsovým bosonem. Spousta lidí o nich nadšeně mluví, ale nikdo je nikdy neviděl. Plnohodnotná inteligentní síť zatím v běžném provozu nikde nepracuje. Většina průmyslově vyspělých zemí ale takové soustavy začíná testovat, projektuje je nebo o podobných záměrech přinejmenším debatuje. Vrchlabský zázrak Pozadu není ani Česko. Elektrárenská skupina ČEZ nedávno ohlásila záměr investovat v průběhu příštích pěti let půl miliardy korun do zřízení první testovací chytré sítě. Projekt Smart Region se začne brzy budovat ve Vrchlabí.

Více informací

Na požehnání dorazilo skoro 800 motorek

REKORDNÍ ÚČAST v sobotu zažil 7. ročník Motorkářského požehnání ve Vrchlabí. Nejen náměstí T. G. Masaryka, ale i část zámeckého parku zaplnilo 791 nablýskaných strojů různých značek a kubatur, včetně čtyřkolek, veteránů a některých skutečných unikátů. Loňský rekord motosraz překonal o zhruba 70 motocyklů. Muže a ženy na silných strojích ve městě přivítal vrchlabský starosta Jan Sobotka společně s vládcem hor Krakonošem. Následovalo tradiční požehnání v kostele sv. Vavřince a vyjížďka na Špindlerovu boudu. Po návratu na náměstí se jezdci mohli občerstvit a bavit při koncertech skupin Vaťáci a Koneckonců.

Více informací
Dětem v Podhůří slouží nové hřiště

Dětem v Podhůří slouží nové hřiště

Vrchlabí - První kompletní dětské hřiště si od začátku května užívají děti ve vrchlabské části Podhůří. Plácek se skluzavkou, pískovištěm a houpačkami vyrostl u zdejšího sportovního areálu. "Koncepcí rozvoje dětských hřišť jsme se začali zabývat už téměř před čtyřmi roky, protože stávající prostory byly buď v dezolátním stavu, nebo zůstaly pouze zbytky. Hřiště, které jsme otevřeli je prvním, které vyrostlo do slova a do písmene na zelené louce. Všechno, co budou děti používat, prošlo revizemi a odpovídá současným normám a předpisům.

Více informací
ČEZ zavede do Vrchlabí inteligentní energii

ČEZ zavede do Vrchlabí inteligentní energii

Šanci stát se prvním regionem v Česku využívajícím tzv. inteligentní energetické sítě dostalo Vrchlabsko. Skupina ČEZ hodlá v rámci pilotního projektu Smart Region vybavit do roku 2015 zhruba 4,5 tisíce vrchlabských odběratelů komponenty pro energetickou distribuční síť budoucnosti. Obyvatele Vrchlabí čekají chytrá měřidla a moderní distribuční infrastruktura energie. "Společně s generálním ředitelem ČEZ Martinem Romanem jsme podepsali memorandum o spolupráci při zavádění moderních technologií v místní distribuční síti. Vrchlabí se má stát prvním plně funkčním chytrým regionem v Česku," řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka (Zvon).

Více informací
ČEZ investuje ve Vrchlabí půl miliardy

ČEZ investuje ve Vrchlabí půl miliardy

Nejmodernější technologie v elektrické distribuční síti získá podkrkonošské město Vrchlabí. PRAHA Energetická společnost ČEZ investuje v následujících pěti letech půl miliardy korun do zavedení a testování inteligentních technologií v distribuční síti Vrchlabí. Včera to řekl generální ředitel ČEZ Martin Roman. Vrchlabí bude prvním městem v České republice, jehož distribuční síť bude vybavena nejmodernějšími technologiemi. Distribuce elektrické energie bude ve Vrchlabí od roku 2015 řízena digitálně, přičemž ČEZ vybaví 4500 tamních domácností a podniků inteligentními měřidly spotřeby elektrické energie. Zákazníci tak získají podrobný přehled o své spotřebě elektřiny, kterou budou moci více ovlivnit. Ve Vrchlabí ČEZ vybuduje také infrastrukturu pro elektromobily a do distribuční sítě zapojí lokální výrobní zdroje energií, včetně těch obnovitelných.

Více informací

Francouzi navštíví nejen Krkonoše

Vrchlabí - Návštěvu téměř čtyř desítek hostů z partnerského města Trouville přivítal v sobotu v hale zámku starosta Jan Sobotka. Francouzi budou ubytováni u svých vrchlabských hostitelů, představitelé vrchlabské partnerské komise Josef Pivoňka a Petr Štěpanek pro ně připravili zajímavý a pestrý týdenní program s českofrancouzským večerem v sále Střelnice. Vzájemné setkávání trvá nepřetržitě již 20 let.

Více informací
Hvězdy se bavily na Střelnici

Hvězdy se bavily na Střelnici

Vrchlabí - Legendární prostředí, legendární sportovci, legendární televizní osobnost. Byl to vskutku unikátní pohled, když se ve čtvrtek večer, na pódiu v kulturním domě Střelnice, objevili Ladislav Rygl starší, Blanka Paulů a Alexandr Hemala. Mistr světa v severské kombinaci, stříbrná olympijská běžkyně na lyžích a nejznámější televizní hlasatel. Nejen tato exkluzivní společnost ovšem psala příběh slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců města Vrchlabí za rok 2009. "To jste mě dostali. Je to pro mě obrovské překvapení," usmíval se bývalý sdruženář Ladislav Rygl pár chvil poté, co jej uvedli do Síně slávy vrchlabského sportu. Od jeho památného triumfu ve Vysokých Tatrách uplynulo letos už čtyřicet let. "Vy vypadáte tak fantasticky, že byste z fleku mohl závodit s mladšími sportovci," lichotil průvodce večerem světovému šampiónovi z roku 1970.

Více informací
Centru se stavební ruch vyhne

Centru se stavební ruch vyhne

Vrchlabí - Obyvatelé a firmy v centru města si na novou kanalizaci budou muset ještě počkat. Výstavbu a rekonstrukci kanalizačních stok v Krkonošské ulici radnice z projektu Čisté horní Labe vyškrtla. Ve středu o tom rozhodli zastupitelé. Důvody? Finanční, časové a organizační. Zahájit stavební práce v nejfrekventovanější městské třídě už teď na jaře by znamenalo nejen velké dopravní zatížení města, ale hlavně prodražení půlmiliardového projektu. Kvůli opravám silnic a další infrastruktury, které si pokládání kanalizace v 37 městských lokalitách žádá, není podle vedení radnice možné celkovou rekonstrukci Krkonošské ulice do léta zvládnout.

Více informací
Radnice zachránila první ligu

Radnice zachránila první ligu

Vrchlabí - Hokejoví fandové si mohou oddechnout. I v příští sezoně uvidí klub HC Vrchlabí v bojích první hokejové ligy. Zastupitelé totiž ve středu oddílu schválili klíčovou dotaci. Kromě sedmimilionového příspěvku na provoz zimního stadionu radnice hokejovému klubu přiklepla také jeden milion na činnost A mužstva. Pro návrh, který už předtím prošel radou, zvedlo ruku 12 ze 17 přítomných zastupitelů. Dotace platí od začátku letošního června do konce května roku 2011. Bez této finanční injekce by první liga ve Vrchlabí s jistotou skončila. Podle majitele HC Vrchlabí Petra Dědka oddíl nedokáže v příští sezoně bez pomoci města pokrýt zhruba třicetimilionový rozpočet.

Více informací

Městské kino stále nepromítá

Vrchlabí - Zatímco Kulturní dům Střelnice se po rozsáhlé rekonstrukci blýská novotou, další stánek vrchlabské kultury, městské kino, neprožívá zrovna lehké období. Už měsíc nepromítá. Soukromý nájemce včas neuhradil zálohy na plyn a plynaři objekt odpojili. Provozovatel kina v současnosti jedná s radnicí o změně způsobu čerpání dotací na provoz. Stávající systém jej totiž zavazuje nejprve zaplatit fakturu za plyn, kterou mu město posléze proplatí. "Už od léta jsme avizovali, že to nebude udržitelné. Pro kulturní zařízení je nemožné, abychom si vše uhradili a potom nám to bylo propláceno. Jedná se o příliš velké částky, na které musíme dlouhou dobu střádat, a energetici nečekají," vysvětluje Ladislav Pilař, jenž má městský objekt v pronájmu už čtrnáct let. Pokud město přikývne na jinou formu čerpání dotace, podle Pilaře by kino mohlo znovu promítat zhruba od půlky března. Záležitost musí projednat rada.

Více informací
Radnice může začít čerpat dotace

Radnice může začít čerpat dotace

Vrchlabí - Proplácení dotací na výstavbu kanalizace už nic nestojí v cestě. Zastupitelé na poslední schůzi schválili smlouvu o poskytnutí zhruba jedenáctimilionové dotace a stejně vysoké půjčky ze Státního fondu životního prostředí. Přestože státní příspěvek znamená pro akci Čisté horní Labe s rozpočtem přes půl miliardy korun zanedbatelnou položku, schválením smlouvy je podmíněno uvolnění dotace z evropského Fondu soudržnosti. Ta tvoří přibližně 300 milionů korun. "Bez schválení smlouvy bychom nemohli čerpat peníze ze státního fondu ani z Fondu soudržnosti," potvrdil vrchlabský starosta Jan Sobotka. V květnu zahájenou výstavbu kanalizace město zatím hradí za pomoci bankovního úvěru. První splátka z Evropské unie by podle starosty mohla dorazit ještě během února.

Více informací

Městské kino stále nepromítá

Vrchlabí - V zateplování Základní školy Školní na Liščím kopci by ráda pokračovala zdejší radnice. Město už jeden pavilon v minulosti zateplilo a zrekonstruovalo. Další část chce realizovat s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelé proto na posledním jednání schválili povinné prohlášení kvůli zajištění vlastních finančních zdrojů na případnou realizaci projektu. Ten spočívá ve výměně oken, dveří, zateplení fasády a provedení střešní izolace. "Náklady na vytápění by měly klesnout o 400 tisíc korun ročně, což je velmi významná částka," poznamenal vrchlabský starosta Jan Sobotka. Radnice počítá s rozpočtem přes 7 milionů, v případě úspěchu dotace pokryje až 90 procent nákladů.

Více informací
Radnice uzavírku kvůli počasí zrušila

Radnice uzavírku kvůli počasí zrušila

Vrchlabí - Na tři měsíce měl být od počátku týdne neprůjezdný horní úsek Krkonošské ulice. Radnice ale kvůli nečekané sněhové nadílce posledních dní uzavírku pozastavila. Omezení bylo v plánu kvůli výstavbě kanalizace. "Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nemůžeme objízdné trasy zajistit tak, aby byly průjezdné v obou směrech, " vysvětlil starosta Jan Sobotka. Minimálně do konce února se v tomto úseku pro motoristy nic nemění.

Více informací
Most prošel rekonstrukcí

Most prošel rekonstrukcí

Vrchlabí - Most v Dolní Branné na Vrchlabsku prošel kompletní rekonstrukcí za 25 miliónů korun. Královéhradecký kraj v roli majitele získal 18,5 miliónu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbytek doplatil ze svého rozpočtu. Oprava mostu zvýšila bezpečnost silničního provozu na komunikační spojnici důležité především pro místní Škodovku. "Most a celá silnice je velmi důležitou součástí logistiky závodu Škoda Auto Vrchlabí," uvedl vrchlabský starosta Jan Sobotka (ZVON).

Více informací
Překážek ve městech ubývá

Překážek ve městech ubývá

Mnohem přívětivější tvář, než tomu bylo ještě před několika lety, nastavují dnes krkonošská města invalidním spoluobčanům. Díky novostavbám a rekonstrukcím se postupně daří zpřístupňovat stále větší množství veřejných objektů. Asi nejotevřenější vůči tělesně postiženým je hlavní město regionu Trutnov. "Situace je o dost lepší než za komunistů a myslím si, že začínáme srovnávat krok se západní Evropou. Přesto existuje spousta objektů, kam se vozíčkáři nedostanou, třeba k soukromým lékařům nebo zubařům," hodnotí Jan Roček z trutnovského Klubu vozíčkářů.

Více informací
Kanalizace město zaměstnává i v zimě

Kanalizace město zaměstnává i v zimě

Vrchlabí - Přestože stavební práce týkající se půlmiliardového kanalizačního projektu Čisté horní Labe přes zimu utichly, vrchlabská radnice se intenzivně připravuje na nadcházející období. Je třeba nejen naplánovat práce, které budou probíhat od března do června, ale také vyřešit, kudy povedou objízdné trasy, aby v době, kdy dělníci budou pokládat finální asfaltové povrchy, nenastal v ulicích dopravní kolaps. "Situace není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Techniku, nutnou ke konečnému asfaltování, tzv. finišéry, je nutno objednat s dostatečným předstihem, pro velmi přesné, ale co nejkratší období.

Více informací
Opravenou Střelnici otevřeli

Opravenou Střelnici otevřeli

Rekonstrukce za 35 milionů skončila. Vrchlabský kulturní dům si v úterý prohlédla veřejnost. Vrchlabí - Kulturní dům Střelnice vstoupil do nové éry. Objekt, ve kterém před více než 40 lety Miloš Forman natočil legendární film Hoří, má panenko, byl totiž v úterý po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřen. Přes rok trvající práce probíhaly na všech frontách, dobový ráz objektu zůstal zachován. Velkou opravu prodělal hlavní sál a jeviště včetně zázemí. Pod ním vznikl průchod do klubu Kotelna, který nabízí víc místa i bar. K největším změnám došlo v divadelní části. Nad jevištěm vyrostl nový sál pro zhruba 80 diváků, v podkroví pak klubovna.

Více informací
Usilují o peníze na přesun infocentra

Usilují o peníze na přesun infocentra

Vrchlabí - Pravděpodobně poslední šanci získat evropské peníze na přestěhování regionálního informačního centra z budovy nové radnice do objektu č. p. 210 na náměstí Míru má město Vrchlabí. Během ledna podá znovu žádost o dotaci do regionálního operačního programu. Rozpočet projektu, který počítá s rekonstrukcí renesanční budovy z roku 1591, je okolo 20 milionů korun. Dotace má pokrýt přes 90 procent nákladů.

Více informací
Mají přehled o životním prostředí

Mají přehled o životním prostředí

Vrchlabí - Přehled o veškerých složkách životního prostředí ve městě má nyní k dispozici vrchlabská radnice. A to díky nedávno dokončené zprávě o životním prostředí, kterou vypracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (Timur). Publikace popisuje stav ve Vrchlabí mezi lety 2005 až 2008. V jednotlivých kapitolách se věnuje například produkci odpadů, kvalitě ovzduší, vodnímu hospodářství, hlukovému zatížení, veřejné zeleni nebo ochraně přírody a využití území.

Více informací
Užitečná anketa

Užitečná „anketa“

Jakou známkou hodnotíte spolupráci s pracovníky Svazku Krkonoše?, Co by se dalo zlepšit při realizaci projektů?, Jak hodnotíte spolufinancování?, a řada dalších anonymních otázek byla předmětem průzkumu názorů představitelů členských měst a obcí Svazku Krkonoše. Jako podklad pro diplomovou práci jej iniciovala studentka Miluše Rohlenová z Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha, oboru Hospodářská politika. Získané informace jsou užitečné pro všechny zúčastněné. Posuďte sami: Návratnost dotazníků činila 62,5%. Šetření se zúčastnilo všech 40 členů Svazku Krkonoše. Vyplněný dotazník vrátilo 25 obcí, z toho 14 z Královehradeckého kraje a 11 z kraje Libereckého.

Více informací
Krkonošské město čeká perný rok

Krkonošské město čeká perný rok

Vrchlabí - Veškeré úsilí letos zaměří vrchlabská radnice na úspěšné dokončení obřího kanalizačního projektu Čisté horní Labe. Přestože tu nejnáročnější fázi půlmiliardové investice má město už za sebou, nadcházející měsíce nebudou jednoduché. Stavební firmy budou pokračovat ve vysokém tempu. Zbylých 15 kilometrů kanalizace (z celkových 37) musejí položit během 4 až 5 měsíců. Termínem dokončení zůstává srpen 2010. Kromě ulic, kde ještě zbývá dodělat kanalizační systém, se dělníci zaměří na asfaltování povrchů.

Více informací

Celokrkonošské infocentrum

Turistický region Krkonoše do nedávné doby neměl regionální turistické informační centrum. To komplikovalo koordinaci sítě lokálních turistických center a bránilo plnému využití potenciálu Krkonoš. Město Vrchlabí, s přihlédnutím k poloze v centru Krkonoš, mělo vysoké předpoklady regionální turistické informační centrum na svém území zřídit. Návrh projednaly kompetentní orgány a od 1. dubna 2008 nová příspěvková organizace začala fungovat. Zatím ve stávajících prostorách infocentra (v přízemí MěÚ na náměstí). Svazek měst a obcí Krkonoše je garantem poskytovaných informací z celého pohoří, včetně polské strany.

Více informací

Krkonoše bez hranic - Memorandum o spolupráci - Vzájemná příhraniční spolupráce

Krkonoše bez hranic - V rámci projektu „Krkonoše bez hranic“ je navázána spolupráce s partnerem v Polsku Zwiazkem Gmin Karkonoskich. Cílem je společně prosazovat a propagovat oboustranně užitečné projekty na trhu cestovního ruchu v obou zemích, i na poli celoevropském. Zwiazek Gmin Karkonoskich a Svazek měst a obcí Krkonoše jako partnerské subjekty patří mezi klíčové hráče v koordinaci aktivit cestovního ruchu na obou stranách společného pohoří. Další prohlubování dosavadní spolupráce přispěje ke kvalitě vzájemných vztahů a napomůže strategii dbající na trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Krkonoších a intenzivnější koordinaci propagačně - informačních aktivit.

Více informací
Nejlepší turistický produkt ČR

Nejlepší turistický produkt ČR

Vydavatelství COT media v rámci 4. ročníku soutěže "Náš kraj 2005“ ocenilo 3.místem v kategorii Nejlepší turistický produkt Krkonošské turistické linky Svazku měst a obcí Krkonoše. V rámci projektu, jehož celková hodnota činí 1 150 000 korun, bylo v letní sezóně 2005 najeto 37 000 kilometrů, přepraveno téměř třicet tisíc osob a tři tisíce kol. Možnosti použít pravidelné autobusové a navazující vlakové spoje k cyklistickému výletu tak využilo téměř dvojnásobné množství lidí než v premiérovém roce.

Více informací
Pozvánka na tiskovou besedu - Krkonoše – hory zážitků pro vás

Pozvánka na tiskovou besedu - Krkonoše – hory zážitků pro vás

Na území Krkonoš a Podkrkonoší žije téměř 150 tisíc obyvatel. Velká část jich pracuje ve službách cestovního ruchu. Vytváří v duchu udržitelného rozvoje a v rámci ochrany přírody nejlepší podmínky pro rekreaci, sport, turistiku a odpočinek. Krkonoše a Podkrkonoší jsou bohaté pestrou přírodou - od podhorských listnatých lesů přes rozsáhlé smrčiny na svazích hor s nespočtem potoků a říček, několika krásnými vodopády a pramenem evropského veletoku Labe, až po arktoalpínskou tundru na hřebenech, připomínající tisíce kilometrů vzdálené kraje Skandinávie.

Více informací

Otevřené Krkonoše

S první minutou 21. prosince 2007 skončily v naší zemi kontroly na pozemních hraničních přechodech. Česká republika vstoupila do tzv. Schengenského prostoru. Krkonošská příhraniční střediska Harrachov a Malá Úpa si tento v pravdě historický okamžik patřičně užila. Oslavy na východě i západě nejvyšších českých hor byly spontánní, počet zúčastněných Čechů i Poláků nečekaný. Stovky lidí z obou stran dnes již neexistující hranice byly toho dne o půlnoci osobně přítomni u bývalých celnic. Nechyběli političtí činitelé ani novináři. Netřeba zdůrazňovat, že od té chvíle lze téměř kdekoliv (s výjimkou 1. a 2. zóny KRNAPu, kde to je možné jen po vyznačených stezkách) překračovat státní hranici.

Více informací