Pro vás

Jan Sobotka
Hotelová škola „pojede“ dál

Hotelová škola „pojede“ dál

„Vedení Hotelové školy Hronov začátkem t.r. vyhodnotilo, že není už ekonomicky udržitelné provozovat středisko Hotelovou školu v objektu Dukla ve Vrchlabí. Začalo jednat s představiteli Města Vrchlabí i s jednotlivými rodiči, že toto pracoviště uzavře,“ upozornil Jan Sobotka. „Rodiče se semkli, vzbouřili a nedali si to líbit, což je správné. Vždyť jejich děti mají smlouvu o výuce ve Vrchlabí a tudíž není možné je přemístit jinam. Hronovské vedení tedy přehodnotilo své představy. Přislíbilo a nyní garantuje, že minimálně současný 3. ročník studentů připraví k maturitě, aby nemuseli přecházet do jiné školy a podstupovali riziko, že závěrečnou maturitní zkoušku neudělají. V této chvíli do jednání mezi školou a rodiči vstoupilo Město Vrchlabí a od té doby situaci aktivně řeší. Jednali jsme například o návrhu slevy za nájemné z budovy v zájmu zachování provozu školy.

Více informací
100 000 návštěvník RTIC

100 000 návštěvník RTIC

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše ve Vrchlabí přivítalo sto tisícího návštěvníka od svého otevření v roce 2008. Byl jím Lukáš Pohořelý z Vrchlabí, student SPŠ v Trutnově. Slavnostního aktu byla přítomna Dr. Mirka Chaloupská, ředitelka RTIC a Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a zároveň předseda Krkonoš - svazku měst a obcí, se kterým RTIC úzce spolupracuje, který doplnil: „Těší nás, že do Regionálního infocentra přichází i vrchlabští mladí lidé a studenti a poptávají informace.“ Mile překvapený Lukáš Pohořelý si domů odnesl několik dárků, mezi které patřilo tričko s potiskem loga Krkonoš, deštník do „rozmarného“ horského léta, knižní publikace o zdejší lidové architektuře a propagační materiály Krkonoš – svazku města a obcí.

Více informací

Gruzie chce být plnohodnotným partnerem

Z iniciativy ministerstva zahraničních věcí, resp. občanského sdružení AGORA-Praha, které vzniklo v roce 1999 na podporu vzájemného dialogu při rozvoji občanské společnosti a sdružuje odborníky v oblasti komunikace, byla zorganizována cesta zástupců České republiky do Gruzie. Cílem bylo vzájemné předání zkušeností. Mezi devíti vybranými starosty českých měst různé velikosti a ekonomického významu (např. Bílina, Prachatice, městská část Prahy 9, Česká Třebová, Bystřice nad Perštýnem, Kyjov, Milevsko, aj.) byl i Jan Sobotka z Vrchlabí. V úvodu uvedl: „Gruzie se dlouhodobě snaží vstoupit do NATO a EU. Má za sebou poměrně stejný vývoj jako Česko. Vždy byla ovládána z venčí silnější mocností. S její velikostí a počtem 4,6 mil. obyvatel jí ani nic jiného nezbývalo. Nyní se snaží od svých sousedů poučit, aby zabránila chybám, které logicky mohou v dalším vývoji přijít.“

Více informací

Snaha o zachování kulturně pietního dědictví předků

Na vrchlabském hřbitově je řada relativně opuštěných hrobek někdejších obyvatel lokality – Němců a Židů. Jsou věkem značně zdevastované. Snahou vedení Města je kultivovat prostředí, určené k poslednímu klidu a pokoji. Právo jakkoliv s hrobkami nakládat, respektive je rekonstruovat, bylo roky složité, byť jsou z dnešního úhlu pohledu památkami a patří do součásti kulturního dědictví. Jestli se o ně Město nepostará, zřítí se a zaniknou. Zůstane jen hromada kamení. Po dlouhém desetiletí diskusí a hledání cest k úspěšné realizaci je nalezen způsob, jak záležitost řešit. K tomu Jan Sobotka vysvětlil: „V té souvislosti se jedná o několik kroků. Nejdříve proběhla rekonstrukce komunikace kolem hřbitova. Hřbitovní silnice je strmá, bylo bezpodmínečně nutné zachovat dva standardně široké jízdní pruhy.

Více informací
29. - 30. června 2012 proběhl symbolický poklep na základní kámen

29. - 30. června 2012 proběhl symbolický poklep na základní kámen

Jako symbolický poklep na základní kámen se dá charakterizovat podpis smlouvy o prodeji pozemků pro Škoda Auto, který se uskutečnil koncem června t.r. Tomuto aktu předcházelo více než třináct měsíců intenzivních pracovních příprav. Jan Sobotka upřesnil: „Měsíce schůzek a hodiny vyjednávání s českým státem, napříč všemi politickými stranami, ministerstvy, kraji, vlastníky pozemků a nemovitostí, členy městské rady a zastupitelstva města i s koncernem Škoda Auto vedly k podpisu smlouvy o prodeji pozemků koncernu Škoda Auto, který má o pozemky zájem. Tím byla završena přípravná kapitola, která během několika dní výrazným způsobem postup prací na realizaci Průmyslové zóny ve Vrchlabí posunula kupředu. Během července jste jistě zaregistrovali první bagry a výrazné pracovní nasazení v některých lokalitách. Postupně za sebou tak půjdou tři zásadní etapy.

Více informací

Zachránci byli odměněni

Žáci deváté třídy ZŠ Liščí kopec Ladislav Erben a Luboš Srnský zachránili život třiadvacetiletému muži, který si 11. dubna chtěl u rybníka Kačák vzít život oběšením. Stateční kluci zachovali klid, obezřetnost a k muži, jenž už byl v bezvědomí, zavolali záchranku. „Rybařili jsme jako obvykle na Kačáku, byl už podvečer, všude klid. Najednou koukáme, že z dodávky, ve které zřejmě i bydlel, vystoupil muž. Docela jsme se divili, co tam v tu dobu dělá. Pořád chodil po lese a okukoval to tam. Po nějaké době jsme se zabývali rybou, která se chytla na háček. A najednou rána," popsal Ladislav Erben. „Ohlédli jsme se tím směrem a hned viděli, kolik uhodilo. Ten chlap tam visel na stromě. Tak jsme tam honem utíkali. Láďa na strom rychle vylezl, naštěstí měl u sebe nůž na ryby, tak muže odřízl. Ten spadl na zem," zavzpomínal na kritické momenty i Luboš Srnský. Kluci volali mobilem záchranku. „Každá minuta se zdála strašně dlouhá. Pořád jsme se snažili nahmatat tep muže, což se naštěstí dařilo. Taky jsme se docela báli, co by se dělo, kdyby se probral. Dost z něj táhl alkohol. Asi v nás ta historka zůstane dlouho, ale chodíme tam na ryby pořád. Naštěstí to vše dobře dopadlo,"uzavřel Ladislav.

Více informací

Slavnostní předání vysvědčení deváťákům

„Byl jsem potěšen společným setkáním rodičů, učitelů a dětí ze Základní školy Liščí kopec, které se uskutečnilo u příležitosti předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. tříd na Zámku. Poslední akt základní školní docházky tak považuji za ještě více slavnostní. Vnímám, že se ve Vrchlabí zaběhnutým rituálem děje řada společenských setkání a někdy uniká invence vymýšlet další. Proto vítám iniciativu vedení ZŠ Liščí kopec, sejít se při příležitosti konce školního roku právě na městském úřadě. Oficiální rozloučení dětí s třídními pedagogy byl pěkný a pro všechny přítomné silný emotivní zážitek. Rozumím, že mladí lidé jsou rozechvělí, jedna životní etapa končí, sami neví, co nového začíná. Proto jsem rád, že se předání vysvědčení ve velké zasedací síni Zámku uskutečnilo a věřím, že se mladým lidem natrvalo vrylo do paměti,“

Více informací
Letos uplynulo 45 let od natáčení filmu „Hoří, má panenko“

Letos uplynulo 45 let od natáčení filmu „Hoří, má panenko“

Letošní 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech měl mimořádného oficiálního hosta. Do řad VIP filmových diváků byl pozván starosta Jan Sobotka, nejenom jako představitel města, které je pro režiséra Miloše Formana, dle jeho vlastních slov druhým nejdůležitějším, ale hlavně proto, že se jako neherec spolupodílel na tvorbě filmového dokumentu, který mapuje vše, co předcházelo vzniku dnes již slavného scénáře a pak i natáčení filmu „Hoří, má panenko“. Ten je po Markétě Lazarové druhým českým filmem, který prošel důkladnou digitální restaurací. Na festivalu byl tento jedinečný snímek v mezinárodní premiéře uveden v již digitálně rekonstruované podobě.

Více informací

Krkonoše a „Krkonošská výzva 2012“ představeny na REGIONTOUR

Někdo objevuje krásy nejbližšího okolí, jiný hledá dobrodružství a zážitky až na druhém konci světa. Tu nejaktuálnější nabídku poznávacích cest, zájezdů a výletů nalezli návštěvníci 21. ročníku veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR právě zde. Čekal je bohatý doprovodný program. Mezi vystavujícími nechyběly Krkonoše. Prostřednictvím Krkonoš - svazku měst a obcí v expozici Královéhradeckého kraje a nově také CzechTourism byly představeny nejvyšší české hory s nabídkou aktivit. Regiontour na brněnském výstavišti ve čtvrtek 12. ledna začal a v neděli 15. ledna skončil. První dva dny určené pro odbornou veřejnost naplnily očekávání. Sešla se tu pěkná řádka osobností politického života i úředního prostředí českých ministerstev, krajů, měst a obcí. Byl to čas určený k početným pracovním schůzkám.

Více informací

Regionální rozvoj Vrchlabí v praxi

Vrchlabí uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí na desetiletý pronájem historického objektu – někdejšího sídla podniku první automobilky Th. Petery a spol. s českou společností Flight Systems European Group s.r.o. (dále jen FSEG), v níž má 100% majetkovou účast americký vlastník a je zastoupena panem Marcem A. Bainesem. Tato firma plánuje ve Vrchlabí rozvinout drobnou výrobu spočívající v repasování elektronických dílů i dalších součástí nejen pro automobilový průmysl. A protože firma FSEG upřednostňuje a podporuje ekologický provoz, jejím majitelům je velmi sympatická činnost Správy Krkonošského národního parku ve smyslu ochrany přírody. Morálně se připojuje k nově vznikajícímu „ostrovnímu“ projektu Smart region, který se, jako ojedinělý v ČR, rodí ve Vrchlabí. A proto má společnost FSEG zájem působit právě zde.

Více informací
V Krkonoších vzniká Geopark

V Krkonoších vzniká Geopark

V uplynulých dvou letech skupina "Geopark" ve složení z odborníků na geologii, geomorfologii, mineralogii vytipovala v katastrech obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Krkonoše téměř sedmdesát lokalit, které jsou zajímavé z hlediska neživé přírody s cílem jejich propagace v rámci Geoparku. Materiál obsahující popis jednotlivých lokalit z geologického, geomorfologického a mineralogického hlediska byl připravován v souladu s filozofií nabídnout návštěvníkům Krkonoš alternativu k návštěvám vrcholových partií také v podhůří s marketingovým dopadem pro drobné živnostníky v podhůří. Zvažována byla dobrá dostupnost lokalit, bezpečnost pro turisty, odolnost lokalit proti zvýšené turistické zátěži a v neposlední řadě i zajímavost pro laického pozorovatele. Zpracovaný podrobný obsah materiálu byl rozeslán starostům členských měst a obcí a zároveň představena mapa s úplným seznamem lokalit. Ty jsou nyní s jednotlivými obcemi konzultovány.

Více informací

Tři v jednom – výtvarné práce, partnerství s indickými dětmi a regionální učebnice

Zahájení výstavy výtvarných prací žáků Základní školy na Liščím kopci ve Vrchlabí pod titulem „Z Krkonoš až do Indie“ ve výstavních prostorách Knihkupectví KaT v Domě Kryštofa z Gendorfu ve Vrchlabí se dá charakterizovat tak jak zní titulek. Součástí vernisáže, spojené s dětským kulturním programem byla nejenom prezentace prací žáčků od prvních do devátých tříd, provedených různými technikami jako je proplétání, vosková batika, malba, kresba, ale také představení partnerství vrchlabské sedmé třídy s dětmi z osmé třídy, kteří žijí v nadmořské výšce 3 500 metrů v kašmírském Lehu, hlavním městě tohoto státu v Indii. Partnerství, koordinované paní učitelkou Věrou Vodnárkovou, spočívá především ve výuce stejnou metodikou, kterou vydalo Multikulturní centrum v Praze, a která je oběma stranami v anglickém jazyce konzultována a konfrontována prostřednictvím diskusního fóra na společné webové stránce, na kterou mohou děti z Vrchlabí i Lehu vkládat své příspěvky.

Více informací

Harta není periferie

„Zastupitelstvem Vrchlabí byla odsouhlasena stavba čtyř kabin na převlékání u fotbalového hřiště v Hartě,“ konstatoval Jan Sobotka.„Je to o tom, že chceme vylepšovat podmínky pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Chceme udělat něco pro Hartu, která v žádném případně není periferií Vrchlabí. Proto bylo rozhodnuto, že vylepšíme a zkultivujeme podmínky pro všechny, kteří budou na stadionu v Hartě hrát a trénovat.“

Více informací
Pivní slavnosti

Pivní slavnosti

„Zastupitelstvo Vrchlabí na červnovém jednání schválilo dotaci ve výši 100 000 Kč na konání Pivních slavností. Srpnová veselice tak bude i letos pokračovat,“ uvedl Jan Sobotka a doplnil: „Městu není lhostejné, jaký program a v jaké kvalitě je připravován. Proto poskytne dotaci s tím, že její první půlka bude vyplacena po předložení dramaturgického plánu. Druhá po ukončení akce. Předpokládáme, že úroveň zábavy bude stejná jako vloni. Dá se říci, že program odpovídá vstupnému, jehož výši Město garantuje do maximální ceny 80 Kč. Vyvrcholením letošního večera Pivních slavností bude vystoupení zpěvačky Marty Kubišové, což může být pro určitou generaci dobrá volba.“

Více informací

Zásadní rozhodnutí

Zastupitelé Vrchlabí na veřejném jednání dne 6. 6. 2012 schválili podmínky převodu, respektive prodeje pozemků, pro další rozvoj Průmyslové zóny Škoda Auto. „Původně jsme měli garantováno, že na průmyslovou zónu, resp. stavbu fotbalového stadionu dostaneme 75% finanční dotace od státu. Stát však příspěvek velmi zredukoval, jinak řečeno neuznal některé náklady. Jedná se například o pro nás klíčovou stavbu pěší lávky přes obchvat, která je nutná z důvodu bezpečného přístupu na stadion. Neuznává, že tréninkové hřiště by mělo mít umělý povrch, což je v našich klimatických podmínkách jinak neřešitelné, neuznává náklady na stavbu atletické dráhy, ani některé další. Ve finále bylo řečeno, že stát zafinancuje pouze polovinu hodnoty fotbalového stadionu,“

Více informací
Chytrý region už má jednotku

Chytrý region už má jednotku

Kogenerační jednotku, umístěnou v historickém objektu za zimním stadionem, představili zástupci společnosti ČEZ zastupitelům města Vrchlabí a dalším zájemcům. Kogenerační jednotka je ve městě první svého druhu. Je určena pro takzvaně ostrovní provoz Smart regionu. Na bázi spalování plynu vyrábí elektřinu a přebytečné teplo dodá do centrálního zásobování společnosti Teplo Krkonoše, v níž má město majoritní podíl. Prostory pro umístění jednotky Vrchlabští před časem ČEZu pro tento účel pronajali, nyní bude spuštěn zkušební provoz.

Více informací

Šumava se vydala směrem, kterým mají nakročeno také Krkonoše

Krkonoše - svazek měst a obcí ustanovil se zástupců obcí centrálních východních i západních Krkonoš, Správy Krkonošského národního parku, Libereckého a Královéhradeckého kraje a dalších míst, pracovní tým, jehož úkolem je připravovat, na základě analýzy, Integrovanou strategii krkonošského regionu na léta 2014 – 2020. Jedním z možných přístupů je využít záměrů Ministerstva životního prostředí, a také pro krkonošský region připravit Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR). Jan Sobotka vysvětlil: „KIPR může být jedním z nástrojů podpory udržitelného rozvoje i našeho regionu. Zároveň se může stát důležitým pro efektivní čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. KIPR má, i podle našeho názoru, předpoklady, aby se stal koordinačním nástrojem pro společnou přípravu celého komplexu navazujících regionálně významných a vzájemně souvisejících projektů.“

Více informací

Rozpočet města na rok 2012

Zastupitelé schválili rozpočet Vrchlabí na rok 2012. Vzhledem k úvěrovému zatížení jsme jej postavili střízlivě a velmi štíhle. To znamená, že na straně příjmů je počítáno zhruba s úrovní loňského roku a spíše ještě níže. Na straně výdajů chceme zafinancovat vše, co naplánujeme, proto i v tomto případě plánujeme skromně. Přesto, díky realizaci průmyslové zóny Škoda Auto vložíme v roce 2012 do investic 115 milionů Kč. Osvědčil se nám letitý a nyní již propracovaný systém při sestavování rozpočtu. Spočívá v taktice, která reaguje na postupně do městské pokladny příchozí daňové příjmy. Pak můžeme rozpočet postupně měnit, resp. navýšit, jinak řečeno postupně schválit několik rozpočtových změn a investovat. Nikdy tak neuvedeme město do neplánovaného dluhu.

Více informací
Vrchlabský hokej znovu povstal

Vrchlabský hokej znovu povstal

A to je důvod ke krátkému ohlédnutí: k 1. červnu 2011 byla, pod vedením Aleše Cermana, zahájena nová etapa vrchlabského hokeje. Byla nastavena nová pravidla, podmínky pro trénování mládeže, uvolněny širší příležitosti pro využití ledové plochy školním dětem a veřejnosti. Zimní stadion „jede“ a lidé kolem jsou spokojení. „Vloni na jaře byla jiná situaci. Museli jsme ve velmi krátké době vyhodnotit model tehdejšího chodu a zajistit další způsob provozu zimního stadionu,“ uvedl Jan Sobotka. „Diskutovali jsme o tom, jaká může být úroveň hokeje, obávali jsme se, jestli nebudeme nejslabší v soutěži. Pokládali jsme si otázky, zda-li budou chodit diváci fandit. Tyto a řada dalších neznámých byly na pořadu dne. Jedinou osobou, která byla ochotna se věci ujmout, vložit své úsilí a finanční prostředky, byl Aleš Cerman. Jeho vizí bylo zachovat výchovu mládeže.

Více informací

Vrchlabí bude mít vlastní kompostárnu

S jarním ročním obdobím přichází na pořad dne úklid zahrádek, likvidace stařiny, nepohodlného křoví a odpadu z prořezu dřevin. Zahrádkáři a hospodáři dosud, z důvodu absence místa ekologické likvidace, bioodpad pálí a tím působí sousedům nevoli a zamořují ovzduší. Co ale s tím, když ve Vrchlabí doposud není likvidace bioodpadu systematicky vyřešena? Blýská se na lepší časy. Vedení města projevovalo dlouhodobý zájem jak s bioodpadem ekologicky naložit. Pracovníci městského úřadu připravili projekt, na jehož základě byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na stavbu kompostárny. Žádost byla akceptována. Pokud dopadne i registrace projektu, bude areál postaven za cca 11 milionů korun, přičemž se město Vrchlabí bude na celkových investicích spolupodílet cca 10%, tzn. zhruba 1,1 mil. korun. Jedná se o dotace Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí ve výši 9,4 mil. korun. Podíl státu (Státního fondu životního prostředí ČR) je dalších cca 0,5 mil. Kč. V loňském roce byla přiznána dotace Královéhradeckého kraje na tzv. prosévací zařízení ve výši 420 000 Kč.

Více informací

Dům čp. 122 k demolici

„Některé stavby ve městě oku lahodí, jiné jsou pro něj menším či větším trnem. Ta druhá varianta se dlouhodobě vztahuje i na dům čp.122 na křižovatce proti současné restauraci Partyzán. Již před několika lety bylo rozhodnuto, že dům čp. 122 půjde do demolice. Nejdříve však bylo nutné tamní obyvatele přestěhovat a vyřídit i další náležitosti. Nyní už je jasné, že v souvislosti s nově vznikající průmyslovou zónou Škoda Auto jsou dny chátrajícího objektu definitivně spočítány. Nově vzniklé prostranství bude součástí rozšířené a tím i bezpečnější komunikace s plynulejším provozem a vystaven ostrůvek pro chodce,“

Více informací
Podpis Krkonošské výzvy k dostavbě silniční komunikace D 11/S3 v Kowarech

Podpis Krkonošské výzvy k dostavbě silniční komunikace D 11/S3 v Kowarech

Svazek Krkonoše postupnými kroky naplňuje řešení regionálního rozvoje. Pracuje také v součinnosti s polskou stranou Krkonoš a představiteli tamní státní správy a samosprávy, dalšími organizacemi i partnerského Zwiazku Gmin Karkonoskich, s cílem prosadit důležitost společného území Krkonoš na mezinárodní úrovni. Připomeňme, že na nedávném jednání v Jelení Hoře byl za účasti představitelů polského území představen českými zástupci záměr regionálního rozvoje a důvod proč se jím zabývat. Češi prezentovali postup prací při tvorbě Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše s tím, že bude zpracována do konce listopadu 2012. I na polské straně řeší problémy spojené s dopravou, nízkou příležitostí pracovních míst, omezením rozvoje vzhledem k nutnosti ochrany přírody, apod. Jeleniohorská oblast proto aktualizuje své strategické dokumenty, které chce mít hotové do konce tohoto roku. Na místě byla dohodnuta výměna těchto podkladů a ukotvena možnost společné diskuse. V rámci schůzky byla dohodnuta i tvorba návrhu ke Krkonošské výzvě k dostavbě silniční komunikace D11/S3 a její společný podpis.

Více informací

Mělo by být jasně zřejmé co je na podporu cestovního ruchu a co je překážkou

Cestovní ruch se v ČR podílí na devizových příjmech 5,5 – 6%, tzn. zhruba 7 miliardami Kč. Při své velikosti má, i ve srovnání např. s Latinskou Amerikou, velký potenciál turismu. Přesto není i jako významné hospodářské odvětví v naší republice definován a kupodivu doposud ani nijak systematicky koordinován. Chybí zákon o cestovním ruchu. Na jeho vzniku v současné době pracuje odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ředitel tohoto odboru Aleš Hozdecký při nedávném setkání krkonošské starosty s jeho postupující tvorbou osobně seznámil. Na úvod uvedl: „Návrh zákona o cestovním ruchu prvoplánově není o řízení, ale o koordinaci. Zásadním principem je, že stát na základě jistých kritérií dodá určitou část peněz do společného koláče. O další spolupodíl se musí postarat místní aktéři z území. Není cílem státu, aby sám financoval rozvoj turismu v regionech. Peníze se musí sdružit a množit. Nutné je však zapojení krajů, podnikatelských subjektů, v podstatě všech z daného regionu, aby byli úspěšní a získali co nejvíce finančních prostředků na další rozvoj a podporu cestovního ruchu. Smyslem je zdroje multiplikovat a zainteresovat další úrovně.“

Více informací
Peníze z hazardu pro sport

Peníze z hazardu pro sport

V souvislosti se změnou přerozdělování výtěžku z loterijních a sázkových her, který byl určen na podporu sportu a poskytován sportovním svazům sdruženým v ČSTV, je letos část těchto prostředků přidělena do rozpočtu měst a obcí. Jan Sobotka v té souvislosti vysvětlil: „ČSTV vyzvala města a obce, aby ze svých rozpočtů věnovaly více peněz sportovním klubům, protože dostanou více financí z loterií. Je však poněkud falešné říci - města teď jste dostaly a sportovcům dejte. Chtěl bych připomenout, že město Vrchlabí mělo historicky z výherních hracích automatů příjmy ve výši cca 3,5 mil Kč. V posledních třech letech však do sportu, resp. na činnost sportovních klubů a správu sportovišť investuje celkem 8,5 až 9 milionů korun ročně.

Více informací

Regionální rozvoj

Z iniciativy Krkonoš – svazku města a obcí, resp. členů Rady Svazku, se uskutečnilo diskusní fórum s podnikateli, kteří pracují v Krkonoších. Je jednou z dalších aktivit, kterou Svazek vyvíjí v rámci svého zaměření na regionální rozvoj. V úvodu diskuse Jan Sobotka uvedl: „Chceme v co nejširší míře zachovat prostor pro dobrou zaměstnanost obyvatel, udržet jejich služný život. Hledáme způsoby, jak se do této složité problematiky vnořit. Jednou z cest je diskutovat s podnikateli, kteří jsou patrioty a mají vztah k našemu území. Jsou to právě oni, kteří řadě lidí dávají práci, a proto je důležité slyšet jejich názory. Chceme a musíme s nimi komunikovat a diskutovat, aby věděli, kterým směrem se ubírá naše myšlení a zároveň abychom zjistili, co chtějí či nechtějí oni. Co je zajímá, co potřebují.“

Více informací
Slavnost Labe a svátek vlajek

Slavnost Labe a svátek vlajek

Na pozvání představitelů německého Dessau-Rosslau se koncem srpna účastnili zajímavého setkání krkonošští starostové Jan Sobotka, Vladimír Staruch a Karel Klíma. Obyvatelé Dessau-Rosslau, tamní členové zájmových spolků a sdružení tu připravili slavnost Labe, při které, mimo jiné, prostřednictvím vztyčených vlajek, vzdali hold městům ležícím na Labi. A mezi tuto vybranou společnost Špindlerův Mlýn, Vrchlabí a Hostinné bezpochyby patří. „Velmi mě obohatilo poznání lidí, např. členů spolku lodníků, a dalších, kteří tak hezky oslavují Labe. Evropskou řeku, která přináší do krajiny obživu a život,“ uvedl Jan Sobotka. “Dessau-Rosslau před vstupem do EU, například stavělo říční lodě. Tento průmysl tu však byl regulován a omezen. Nyní se město může pyšnit např. nádhernými muzei lodí a letadel.

Více informací

Regionální rozvoj je důležitým tématem i na polské straně Krkonoš

Krkonoše – svazek měst a obcí připravil pro zástupce obcí, jež jsou členy Związku Gmin Karkonoskich se sídlem v Bukowci, i další účastníky angažované v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, poznávací „Cestu polských starostů a zástupců organizací do Čech“. Tak se ve skutečnosti jmenuje část zrcadlového česko-polského projektu, která volně navazuje na zářijovou pracovní výpravu českých starostů do polských Krkonoš. Na realizaci programu se spolupodíleli a podstatnou částí přispěli čeští starostové měst a obcí, ředitelé skiareálů a někteří místní podnikatelé. Svými náměty velmi obohatili dvoudenní pobyt jednatřiceti účastníků polské delegace. Ti navštívili Harrachov, sklárnu a pivovar, skiareál se skokanskými můstky, Rokytnici nad Jizerou, městské infocentrum, skiareál, Jilemnici se „Zvědavou uličkou“, muzeum s „Expozicí českého lyžařství“, Řemeslné trhy, Hostinné, Techtex Sport – relaxační centrum.

Více informací
Staronový Domov Vrchlabí pro seniory

Staronový Domov Vrchlabí pro seniory

Po dvou letech zásadní rekonstrukce byl otevřen Domov pro seniory ve Vrchlabí. Je zařízením Královéhradeckého kraje, který na investici věnoval cca 30 milionů korun. Znovuotevření byl přítomen Jan Sobotka, který za město Vrchlabí uvedl: „S radostí vítám takové okamžiky. Investice byla vložena do zásadního a základního pilíře sociálních služeb, kterými péče o staré, přestárlé a potřebné spoluobčany je. Je naší povinností se postarat, protože to potřebují.“ Zařízení se nezvětšilo, za účelem modernizace mírně snížilo svoji ubytovací kapacitu. Ve vysokém standardu jsou rekonstruovány dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje, ve kterých bydlí 79 seniorů. Ti, po dobu dvouleté rekonstrukce, pobývali ve vrchlabské nemocnici v oddělení následné péče. Jan Sobotka doplnil:

Více informací

Tour de Elbe Rotary Handicap + Family 2011

Ve dnech 17. až 25. září se uskutečnila etapová jízda Tour de Elbe Rotary Handicap + Family 2011 podél Labe. V sobotu 17. září byla, za účasti starosty Vrchlabí Jana Sobotky, představitelů Správy KRNAP a Rotary Clubu Vrchlabí, odstartována první etapa. Zváni byli cyklisté, handicapovaní, rodiče a děti, i senioři, na celou jízdu nebo na kteroukoliv dílčí etapu. Sraz na výjezd na pramen Labe se uskutečnil v 8:30 hodin ve Vrchlabí. Následoval výjezd na pramen Labe přes Benecko, Horní Mísečky, Vrbatovu boudu. Jízda handicapovaných na vozíčcích pokračovala přes Špindlerův Mlýn do Hostinného. Výjezd „handbiku“ s převýšením okolo 1000 metrů byl přihlášen k evidenci do knihy rekordů za asistence komisaře agentury Dobrý den z Pelhřimova.

Více informací

Liberečtí vyjádřili pozitivní přístup

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše v sestavě Jan Sobotka, předseda a Kamila Hlinková, výkonná ředitelka, seznámili vrcholné představitele Libereckého kraje s týmově připraveným dokumentem Krkonošská výzva 2012 a systémovými kroky zaměřenými na regionální rozvoj Krkonoš. Krkonošská výzva byla formulována a oficiálně deklarována v prosinci roku 2011. Opírá se o běžné potřeby života obyvatel, jako jsou pracovní příležitosti, možnosti vzdělání, cestovní ruch, infrastruktura, zemědělství, zdravotnictví, a to vše se zaměřením na ochranu přírody, tzn. respektování jedinečného bohatství Krkonošského národního parku. Je významným prohlášením členských obcí Svazku a shrnuje priority pro další rozvoj regionu nejvyšších hor. Představitelé Svazku se obracejí na všechny politické subjekty, kandidující v krajských volbách, na současnou krajskou reprezentaci i příslušná resortní ministerstva. Z tohoto důvodu přijeli i do Liberce.

Více informací
Česko získalo globus pro vítěze Poháru národů

Česko získalo globus pro vítěze Poháru národů

Jan Sobotka přivítal na půdě vrchlabské radnice trenéra Ladislava Novotného, krkonošského rodáka, někdejšího sjezdaře a současně úspěšného trenéra travního lyžování. Důvod k publicitě a gratulacím je jednoznačný: čeští lyžaři „v jízdě na trávě“ jsou letos nejlepší na světě. Křišťálový globus totiž znamená pro každého lyžaře vysněný grál. Češi získali letos všechny. Dominance českého týmu v sezoně je jednoznačná. Závodník Jan Němec je absolutní ikonou travního lyžování. Globus má už šestý, k tomu 64 výher ve světovém poháru. Zuzana Gardavská získala první. Velkou trofej získali trenéři Ladislav Novotný a Daniel Mačát pro celé družstvo. A tak se poprvé v Česku, a také ve Vrchlabí, představuje i největší globus pro vítěze Poháru národů. Pro alpské velmoci podobné pokoření, jako když ho třeba běžec Bauer na rok sebral Norům.

Více informací
Zrcadlový projekt

Zrcadlový projekt

Česko - polský zrcadlový projekt Svazku Krkonoše a Zwiazku Gmin Karkonoskich, jehož součástí byla poznávací cesta českých starostů do Polska, v nedávné době cesta polských starostů a pracovníků v cestovním ruchu do českých Krkonoš, pokračuje. Dalším krokem je rozšířený a oboustranně slavnostně ratifikovaný Dodatek k memorandu o přátelství, porozumění a spolupráci v Krkonoších, jehož zcela první a základní část byla signována 5. 6. 2004 na Benecku. V novém dodatku jsou doplněny další úkoly a cíle partnerů pro období od roku 2012. Spočívají ve vzájemné spolupráci při řešení otázek rozvoje krkonošského regionu po obou stranách hranice, tzn. problematika zaměstnanosti v regionu, uplatnění odborníků a nutnost udržení stávajících zaměstnavatelů, příp. podpora příchodu dalších investorů. Dvoustránkové znění memoranda charakterizuje další společné kroky v intencích dokumentů Vize Krkonoše 2050 a Tezy Karkonoskie, a aktuálních strategických dokumentů Libereckého a Královéhradeckého kraje, Euroregionu Glacensis, Euroregionu Nisa, Dolnoslezského vojvodství, atd.

Více informací