Pro vás

Starostou Vrchlabí je Jan Sobotka

Starostou Vrchlabí je Jan Sobotka

Vrchlabí 19. října (ČTK) - Starostou krkonošského Vrchlabí na Trutnovsku se znovu stal Jan Sobotka (sdružení Zvon), který v čele města stojí od roku 1998. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva pro něj v tajné volbě hlasovalo 14 z 21 zastupitelů. Místostarosty zastupitelé zvolili Michala Vávru (Zvon) a Alfreda Plašila (Volba pro město). I oni ve funkcích v čele dvanáctitisícového města pokračují.

Na vedení města se Sobotkou vedené sdružení Zvon opět domluvilo s Volbou pro město, oba subjekty spolupracují 24 let. V zastupitelstvu disponují 14 mandáty z 21. Kromě starosty a místostarostů zůstalo po dnešním hlasování zastupitelů i stejné složení rady města, v níž má Zvon čtyři zástupce a Volba pro město tři.

Sdružení Zvon ve volbách získalo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu devět křesel po 13 křeslech v roce 2018. Volba pro město posílila na pět mandátů z předchozích čtyř. V opozici je uskupení Vrchlabí do toho! s pěti mandáty a ODS se dvěma mandáty.

Sedmičlenné rady města se ujmou Jan Sobotka, Michal Vávra, Alfred Plašil, Milena Dušková, Milan Dejmek, Bedřich Hanousek a Luboš Dlabola.

Jednadvacet hlasujících zastupitelů dále zvolilo předsedou finančního výboru Miloslava Švestku, předsedkyní kontrolního výboru Janu Michlovou, předsedou výboru pro životní prostředí Tomáše Vrbatu a předsedou výboru pro vzdělávání Lukáše Teplého.

Chceme stabilizovat rozpočet a dodělat co máme rozpracováno | Naprojektujeme a připravíme další investiční akce

Roční rozpočet činí cca 450 milionů korun. Každoročně bychom z něj měli 30 % investovat. Jedná se o částku 135 milion korun. Když ji vynásobíme čtyři lety trvajícího volebního období (4 x 135) jsme na 540 milionech korun. Za čtyři roky chceme a budeme investovat půl miliardy. A to není špatné číslo.

Zásadní věci dokončíme a připravíme projekty, které budou moci být realizovány v následujícím čase. To proto, aby je naše nastupující generace nemusela vytvářet v dalším období. Jednoduše řečeno, při „přepřažení“ vedení radnice tu bude mít nástupnická generace přichystána stavební povolení na další investice.

Chtěli bychom, aby se postupně rozšiřoval okruh lidí, kteří se o město vážně zajímají a do práce pro něj jsou připraveni, aby skutečně naskočili. Aby se zapojovali a tím došlo k plynulému předání vedení města.

V nadcházejícím období nebudeme spát. Rozhodnutí, že vedení města bude pro nadcházející čtyři roky ve stejném složení jako doposud souvisí s vědomím, že když něco funguje, nebudeme to měnit. Kdyby byl problém, ke změně by došlo. Zatím není důvod. Jsme schopni a ochotni naplno fungovat dál.

Plán investic, resp. programové prohlášení, předložíme na prvním zastupitelstvu v roce 2023

Představíme ho jako čtyřletý plán, tradičně jako programové prohlášení, na prvním zastupitelstvu roku 2023, které bude hlasovat o rozpočtu na rok 2023.

Práce všech výborů a komisí byla s koncem uplynulého volebního období ukončena. Nyní se musí jmenovat nové. Protože některé záležitosti musí běžet rychle a kontinuálně, jako je stavební či majetková komise, a jejich práce se prakticky nesmí zastavit, je tradičním procesem ustavujícího zasedání mj. jmenování výborů.

První zasedání rady města po ustavujícím zasedání, které je plánováno na 15. 11. 2022, ustanoví komise a jejich členy.

Jan Sobotka