Pro vás

Prosincová valná hromada svazku Krkonoše - svazek měst a obcí bude volit své vedení

Prosincová valná hromada svazku Krkonoše - svazek měst a obcí bude volit své vedení

Oblastní destinační společnost Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí připravuje v Resortu Sv. Františka na Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem valnou hromadu.

Kromě tradičních témat, jako je hospodaření destinační společnosti, informace o prioritách jako je péče o celokrkonošské projekty v oblasti cestovního ruchu, aktivity v oblasti regionálního rozvoje, spolupráce s partnery Fondu cestovního ruchu Krkonoše, usměrnění návštěvnosti s podporou méně známých míst v rámci projektu Neznámé Krkonoše, zajišťování monitoringu, statistického sledování vývoje návštěvnosti, koordinace činnosti informačních center regionu Krkonoše, podpora turistických cílů, dokončený redesign webových stránek www.krkonose.eu či postupná realizace prioritních projektů dle Akčního plánu Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, proběhne volba členů Rady svazku a předsedy Svazku Krkonoše.

20 let v pozici předsedy Svazku Krkonoše

Dosavadní předseda Jan Sobotka se bude mezi čtyřiceti starosty, představiteli krkonošských měst a obcí, ucházet ve volbě předsedy o důvěru. Stejně tak budou voleni členové Rady Svazku. K tomu Jan Sobotka podotýká: „Pro Svazek chci pracovat i nadále. Netajím se tím, že ve svém působišti v Senátu, nově v pozici předsedy senátorského klubu Starostů a nezávislých jsem šťastný, že ji mohu vykonávat. Zatím mi však mnohahodinová náročná jednání vyžadující maximální pozornost a soustředění na několika frontách dávají zabrat. Učím se to zvládat. Práce pro Svazek je mojí srdcovou záležitostí, protože je pro region, kde jsem doma a který mám rád. O pozici předsedy se budu rád ucházet.“

„Po zářijových komunálních volbách došlo na některých radnicích krkonošských obcí k výměně starostů i členů městských zastupitelstev. Na práci Svazku Krkonoše to však nemá vliv a prakticky žádný dopad. Práce stojí na staronových starostech v čase, než se noví zapracují. Doufám, že se podaří jmenovat členy Radu svazku tak, aby byla složena jako vždy teritoriálně. Zástupce z většího města i malé obce, z východní, střední a západní části Krkonoš tak, abychom mohli plynule pokračovat v rozpracovaných projektech.
Pro nadcházející období nechce Svazek Krkonoše zatěžovat obecní rozpočty navyšováním členských příspěvků. Musí vydržet s tím, co má, i když rozpočet je napnutý. Samotné obce budou dva roky bojovat s inflací a se zvýšenými náklady na energie. Chceme poplatky udržet ve stejné výši a veškeré rozpracované projekty posunout dál,“
charakterizuje J. Sobotka.

Jan Sobotka